7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Co u nas ciekawego?

Uniwersytet Warszawski uplasował się na pozycji 201-300 w rankingu THE University Impact Rankings. To nowa inicjatywa czasopisma Times Higher Education, która przedstawia wpływ uniwersytetów na społeczeństwo i gospodarkę. W zestawieniu oceniono, jak uczelnie przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wymiany stypendialnej do USA w ramach Programu Fulbrighta. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie. Od ponad 70 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan zapraszają na cykl otwartych wykładów "Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce - Umowy międzynarodowe – czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?"
W nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) przygotowuje uruchomienie nowego kierunku studiów II stopnia, w języku angielskim pt. Sustainable Development (pol. Zrównoważony Rozwój) w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”.
Wszystkie

Komunikaty dla studentów

Wszystkie

Oferty praktyk, stażu, pracy

Wszystkie

Na skróty

USOSweb | USOSul | APD | IRK | COME
Poczta studentBUW

Plany zajęć | Kalendarz akademicki
Dyżury Dyrekcji | Nasza Biblioteka

Portal pracownika | Poczta pracownik 

 

Kierunek Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska otrzymał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” wydany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję PRC

Uniwersytet Warszawski jest członkiem
Sieci Uniwersytetów na rzecz
Zrównoważonego rozwoju:
Europejskiej Copernicus Alliance 
i międzynarodowej Global Universities
Partnership on Environment
and Sustainability

Uczestniczymy w programach wymiany studenckiej: w Polsce MOST oraz w Europie ERASMUS+