7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Koło Naukowe Studentów MSOŚ

Koło Naukowe Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska zrzesza studentów, którzy poza codziennymi zajęciami chcieliby rozwinąć swoje zainteresowania w szeroko pojętej dziedzinie Ochrony Środowiska.

Koło Naukowe jest Miejscem, gdzie studenci mogą znaleźć wsparcie przy realizacji swoich pomysłów i to zarówno wsparcie merytoryczne, czy "ludzkie" w formie zaangażowania członków koła ale także wparcie finansowe poprzez system dofinansowania udzielanego przez Rade Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW oraz dotacje Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z II-go filaru.

Dzięki Kołu Naukowemu badania prowadzone przez studentów mogą uzyskać znacznie wyższa rangę przez wydruk posterów prezentowanych na konferencjach naukowych, czy wydruk artykułów naukowych w Roczniku Ruchu Naukowego UW.

Do tradycyjnych przedsięwzięć w które angażuje się koło należą akcje edukacyjne jak ta podczas Pikniku Naukowego i Dni Ziemi oraz wyjazdy terenowe w miejsca bliższe czy dalsze jak Syberia czy Islandia.