7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2019.01.02
Wpłaty na konto bankowe

UWAGA!!!       STUDENCI BARDZO  WAŻNE !!!

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto:

Uniwersytet Warszawski (403000)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać:  za co wnoszona jest opłata (ew. która rata), nr indeksu, rok studiów.

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do Sekretariatu.

Extra: !