7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2019.04.18
Oferta wyjazdów stypendialnych NAWA dla studentów

Na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej www.nawa.gov.pl (zakładka „Programy NAWA; Programy dla studentów polskich), znajduje się oferta wyjazdów stypendialnych dla studentów w ramach współpracy bilateralnej.

Zainteresowani studenci powinni zapoznać się z Regulaminem Programu wymiany osobowej studentów w ramach współpracy bilateralnej.

Nabór na stypendia odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie wskazanej przez NAWA.