Nowy regulamin domów studenta powstał po zasięgnięciu opinii rad mieszkańców oraz kierowników akademików UW, które można było nadsyłać do 16 marca 2020 roku.

 

Poprzedni regulamin obowiązywał od 2014 roku i był kilkukrotnie zmieniany zarządzeniami rektora.