Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 ruszy 2 września. Zapisy potrwają do 15 września.

W organizacji Programu MOST uczestniczy 20 polskich uczelni, będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także 9 stowarzyszonych ośrodków naukowych. Umożliwia on odbycie semestralnych lub rocznych studiów albo kształcenia na innej uczelni niż macierzysta.

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci, którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. 2 września rozpoczną się zapisy na wyjazdy całoroczne lub w semestrze zimowym 2020/2021. Z pełną ofertą będzie można się zapoznać na stronie most.amu.uw.edu.pl. Rejestracja odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

Więcej informacji znajduje się na stronach Biura Spraw Studenckich oraz Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, na most.amu.edu.pl, a także Facebookowym profilu Programu MOST.