Semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się zdalnie. Online prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, lektoraty, egzaminy czy dyżury wykładowców. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają bezpośredniego kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

7 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Zarządzenie określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze.

 

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie zdalnym. Jeżeli zajęcia, ze względu na swoją specyfikę, wymagają kontaktu prowadzącego ze studentami będą mogły być prowadzone stacjonarnie, z zachowaniem wymogów sanitarnych. „W szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym lub integrującym studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studenckich praktyk zawodowych” – czytamy w zarządzeniu.

 

Decyzje o tym, które zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym, muszą zostać podjęte najpóźniej do 21 września.

 

Zdalnie mają odbywać się egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia, egzaminy dyplomowe, a nawet, gdy to możliwe, zajęcia z wychowania fizycznego.

 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz lektoraty języków obcych nowożytnych będą prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym.