7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Studia podyplomowe

Absolwenci studiów I stopnia oraz absolwenci studiów II stopnia mogą pogłębić wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, zyskać nowe kwalifikacje czy rozwiniąć zainteresowania podejmując studia podyplomowe. Studia te wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Informacje na temat studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim