7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kilka słów od Dyrektora

Drodzy Kandydaci na studia,

Zachęcam Państwa do podjęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest to największa i jedna z najlepszych uczelni polskich, która obok podstawowych kierunków kształcenia oferuje studia interdyscyplinarne.

Jednym z nich są Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska – MSOŚ.

MSOŚ powstał 20 lat temu i jako jeden z nielicznych w Polsce, zachował indywidualny charakter, albowiem współtworzy go na równych prawach siedem Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji.

Każdy z tych Wydziałów stawia do Państwa dyspozycji wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturę. Uczęszczać będą Państwo na zajęcia z doświadczonymi nauczycielami akademickimi, prowadzącymi także badania naukowe na światowym poziomie. Daje to wyjątkową szansę na zdobycie gruntownej i aktualnej wiedzy z różnorodnych dziedzin.

Ponieważ nie ma jednej dyscypliny naukowej, która mogłaby zapewnić teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, dlatego forma interdyscyplinarnego kształcenia, jaką zapewniają Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska UW, łącząc nauki przyrodnicze i humanistyczne, stanowi ofertę unikalną.

Żyjemy w epoce, w której transformacje środowiska przyrodniczego generowane przez rozwój cywilizacyjny, stawiają przed nami nowe zadania nie tylko opisu i rejestracji tych zmian, ale też ich gruntownego zrozumienia w celu podejmowania świadomych działań dla poprawy bezpieczeństwa środowiskowego i zrównoważonego rozwoju.

Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do aktywnego włączania się w szeroko pojętą problematykę ochrony środowiska i są chętnie zatrudniani w gospodarce i administracji na odpowiedzialnych stanowiskach. Wielu z nich kontynuuje swój rozwój naukowy w formie studiów doktoranckich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Prace magisterskie studentów MSOŚ były wielokrotnie nagradzane w uczelnianych i ogólnopolskich konkursach, a studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne. Studenci nasi szczycą się sukcesami już w trakcie studiów: własnymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zaliczonymi na uczelniach zagranicznych kursami i praktykami.

Zachęcam Państwa do podjęcia studiów na naszym kierunku, które przez swą interdyscyplinarność są wspaniałą przygodą intelektualną, do zdobywania nowych umiejętności i gromadzenia rzetelnej wiedzy o świecie i o zachodzących w nim procesach, albowiem tylko wiedza stanowi skuteczną ochronę przed manipulacją.

Nade wszystko życzę Państwu wytrwałości, samodzielności i aktywności w poszukiwaniu Prawdy, bo tylko ona jest ciekawa.

Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Dyrektor
Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Warszawskiego