7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Jeżeli studiować, to tylko w Warszawie...

Studiuj z nami i zmieniaj świat!

Uniwersytet Warszawski jest wiodącą uczelnią w rankingach polskich szkół wyższych. W swojej ofercie Uniwersytet posiada ponad 100 kierunków na studiach I i II st. Tak szeroki zakres tematyczny, jakim zajmują się wykładowcy UW, pozwala studentom na zdobywanie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) oraz studia II stopnia prowadzone w języku angielskim – Sustainable Development (SD) prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem odpowiadają idei interdyscyplinarności, jaką oferuje Uniwersytet. Oferta naszych studiów została przygotowana we współpracy z praktykami oraz z 8 wydziałami: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji, a także Zarządzania (SD). Dzięki takiej różnorodności, studenci i absolwenci kierunków oferowanych przez UCBS posiadają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych.

Dużą wartością dodaną studiów na Uniwersytecie Warszawskim jest współpraca z zagranicznymi uczelniami, dzięki której nasi studenci mogą wyjeżdżać na międzynarodowe wymiany oraz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych z innych państw.

Szeroka oferta dydaktyczna MSOŚ oraz SD sprawia, że nasi studenci i absolwenci znajdują zatrudnienie w wielu branżach sektora publicznego, prywatnego i non profit w kraju i za granicą. A sama lokalizacja uczelni, w stolicy Polski, gdzie najwięcej firm ma swoje siedziby czy oddziały, otwiera przed naszymi studentami szerokie możliwości praktyk, staży, a także ułatwia znalezienie pierwszej pracy. Jest to niewątpliwie jedną z największych zalet studiowania na Uniwersytecie Warszawskim.