7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Jeżeli studiować, to tylko w Warszawie...

Ważna informacja dla Kandydatów na studia

Uniwersytet Warszawski to największa, powszechnie szanowana i zdobywająca najwyższe laury uczelnia wyższa w Polsce. W bogatej ofercie tej uczelni znajdują się również studia, które pozwalają rozwijać różnorodne i wielokierunkowe zainteresowania. Do takich studiów należą studia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) prowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.  

Studia MSOŚ realizowane są przez siedem wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych oraz Prawa i Administracji. Istotny wkład do programu studiów wnoszą pracownicy Uniwersyteckiego Centrum, a przede wszystkim zapraszani goście z innych ośrodków naukowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

Warto wiedzieć, że studia MSOŚ mają już długą historię. Program studiów jest realizowany, poprawiany i stale wzbogacany od 1992 roku. Stałość współpracy z najważniejszymi dla ochrony środowiska wydziałami zapewnia obecność na zajęciach najlepszych fachowców, dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i korzystanie z doświadczenia i wiedzy obejmujących zarówno teorię jak i praktykę ochrony środowiska. Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego gwarantują wysokie kwalifikacje kadry naukowo-dydaktycznej oraz stale unowocześnianą i modernizowaną infrastrukturę.

Unikatowość studiów MSOŚ polega na tym, że podjęliśmy udaną próbę kształcenia interdyscyplinarnego. Zagadnienia dotyczące licznych obszarów ochrony środowiska są przedstawiane i analizowane przez wybitnych naukowców i dydaktyków będących przedstawicielami różnych dziedzin nauki. Nauki doświadczalne ze swoimi eksperymentami i badaniami podstawowymi spotykają się z naukami społecznymi, które proponują metody prowadzące do rozwiązywania złożonych problemów polityki ochrony środowiska.

W duchu zrównoważonego rozwoju w edukacji MSOŚ przeplatają się istotne wątki wiedzy o środowisku przyrodniczym, społeczeństwie i gospodarce. Z przyjemnością mogę zakomunikować, że prowadzone są prace nad stworzeniem nowego kierunku anglojęzycznych studiów magisterskich Sustainable development. W przyszłości nowy kierunek powiększy i wzbogaci naszą ofertę edukacyjną.

Śledzimy losy naszych absolwentów i możemy z dumą poinformować, że zostali dobrze  przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w administracji centralnej i lokalnej, a także w sektorze ochrony środowiska nowoczesnej gospodarki. Absolwenci MSOŚ są chętnie zatrudniani na odpowiedzialnych stanowiskach, a wielu z nich podejmuje ambitne studia doktoranckie w kraju i za granicą. Prace magisterskie studentów MSOŚ były wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach, a studenci otrzymywali prestiżowe stypendia polskie i zagraniczne.

Mam nadzieję, że przedstawione fakty zachęcą Państwa do podjęcia studiów na kierunku MSOŚ. Zachęcam do kontaktowania się z nami w celu uzyskania dodatkowych i szczegółowych informacji.

 

Dr hab. Jerzy Śleszyński, prof. UW

Dyrektor

Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem