7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa

(budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora - I piętro pok. 1105

e-mail: ucbs@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich - II piętro, pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

e-mail: msos@uw.edu.pl                                     

fax: +48 (22) 826 85 99

Dyrekcja

P.O. Dyrektora: dr Mariola Zalewska

Wydział Zarządzania UW

e-mail: zalewska@wz.uw.edu.pl i/lub mariola.zalewska@gmail.com
Dyżur:

Zastępca Dyrektora: dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Dyżur:       Wydział Geologii pok. 1154

Sekretariat Dyrektora

mgr Danuta Zalewska, tel. (22) 55 40 701

Sekretariat ds. studenckich

poniedziałek: 10:00 - 14:00
wtorek: 10:00 - 14:00

środa: NIECZYNNE

czwartek: 10:00 - 14:00
piątek: 10:00 - 14:00

mgr inż. Krystyna Fastyn-Biernacka (Kierownik Sekcji) - pokój 2005
- sprawy dotyczące studiów II stopnia
- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
- Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk zawodowych

e-mail: kfastyn-biernacka@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 033

mgr Paulina Borowy (specjalista) - pokój 2009
- sprawy dotyczące studiów I stopnia

- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu MOST
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu ERASMUS+
e-mail: p.borowy@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 035

mgr Elżbieta Wójcik (starszy specjalista) - pokój 2007
- sprawy finansowe i socjalne (m.in. akademiki, stypendia)
- Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji

e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 034

mgr Jacek Wójcik (specjalista naukowo-techniczny) - pokój 2112
- sprawy związane z pracownią komputerową

- obsługa strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik
- Pełnomocnik Dyrektora do spraw rekrutacji
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619

Komisja stypendialna
Skład komisji stypendialnej:
  • Członek: Katarzyna Skłodowska
  • Pracownik administracji: mgr Elżbieta Wójcik

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich pok. 2007