7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa

(budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora - I piętro pok. 1103

e-mail: ucbs@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich - II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009     

Biblioteka - I piętro pok. 1104

 

Dyrekcja UCBS
p.o. Dyrektora: dr Mariola Zalewska
e-mail: 
 

Dyżur: wtorek godz. 10:00-11:00, pok. 1103

Kierownik studiów
dr Alicja Bobrowska, tel. 22-55-40-515, e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW do 14 kwietnia dyżury Kierownika Studiów są odwołane.

Nauczyciele akademiccy
dr Anna Batorczak, e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl     
Dyżur: poniedziałek: godz. 15:30-17:00; wtorek: godz. 11:00-12:30, pokój 1108
 

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, e-mail: mrw@uw.edu.pl
Dyżur: poniedziałek: godz. 13:15-14:15, pokój 1108

Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS

mgr Marta Janek - pokój 1103, e-mail: m.janek4@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-701 
- koordynator ds. mobilności Erasmus
- koordynator zadaniowy Programu ZIP

Sekretariat ds. studenckich
Zaleca się studentom, pracownikom, wszystkim zainteresowanym ograniczenie wizyt w Sekretariatach UCBS do spraw pilnych lub tego wymagających.

Jeśli wizyty nie są konieczne zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.

mgr Anita Pilatowicz - pokój 2009, e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-035
- sprawy dotyczące toku studiów I stopnia
- koordynator programu MOST w UCBS

inż. Katarzyna Sołdaczuk - pokój 2005, e-mail: k.soldaczuk@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-033
- sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
- sprawy praktyk zawodowych

mgr Elżbieta Wójcik - pokój 2007, e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-034
- sprawy finansowe jednostki
- sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-619
- sprawy związane z pracownią komputerową
- obsługa strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich
- Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS

Biblioteka UCBS

Biblioteka UCBS pozostaje zamknięta dla czytelników do odwołania.

biblioteka.ucbs@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Walczak - pokój 1104
- kustosz

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-619
- Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji

Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego UCBS

Skład komisji stypendialnej:

Przewodnicząca: mgr Elżbieta Wójcik, koordynator ds. stypendialnych
Klaudia Bieńko, e-mail: k.bienko@student.uw.edu.pl
Michał Bijata, e-mail: mp.bijata@student.uw.edu.pl
Jerzy Gębka, e-mail: j.gebka@student.uw.edu.pl
Anna Martynava, e-mail: a.martynava@student.uw.edu.pl
Anna Omalecka, e-mail: a.omalecka@student.uw.edu.pl
Katarzyna Trzcińska, e-mail: k.trzcinska@student.uw.edu.pl

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich pok. 2007