7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa

(budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora - I piętro pok. 1103

e-mail: ucbs@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich - II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

e-mail: msos@uw.edu.pl                                     

Biblioteka - I piętro pok. 1104

 

Dyrekcja UCBS
p.o. Dyrektora: dr Mariola Zalewska
e-mail: zalewska@wz.uw.edu.pl

Dyżur: czwartek godz. 11:00-12:00, pok. 1105

Kierownik studiów
dr Alicja Bobrowska, tel. 22-55-40-515, e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl

Dyżur: czwartek godz. 12:30-13:30, pok. 2003

Nauczyciele akademiccy

dr Anna Batorczak, e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl      

Dyżur: poniedziałek 15.30 - 17.00. wtorek 11.00 - 12.30, pokój 1108
 

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, e-mail: mrw@uw.edu.pl

Dyżur: poniedziałek godz. 13:15-14:15, sala 3119

Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS

mgr Marta Janek, tel. 22-55-40-701, e-mail: m.janek4@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich

Godz. obsługi studentów:

     poniedziałek-wtorek: 10:00 - 14:00    

     środa: NIECZYNNE   

     czwartek: 10:00 - 14:00

     piątek: NIECZYNNE

inż. Katarzyna Sołdaczuk - pokój 2005, e-mail: k.soldaczuk@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-033
- sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
- sprawy praktyk zawodowych

mgr Paulina Borowy - pokój 2009, e-mail: p.borowy@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-035
- sprawy dotyczące toku studiów I stopnia

- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS

mgr Elżbieta Wójcik - pokój 2007, e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-034
- sprawy finansowe jednostki

- sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-619
- sprawy związane z pracownią komputerową
- obsługa strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich
- Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
Biblioteka UCBS

Godz. otwarcia: poniedziałek-środa 10:00-14:00, czwartek 10:00-12:00, piątek 10:00-14:00 

(poza godzinami pracy Biblioteki UCBS istnieje możliwość umówienia się indywidualnie – prośba o bezpośredni kontakt z Kustoszem)

mgr Krzysztof Walczak - kustosz, e-mail: ka.walczak@uw.edu.pl / tel. 660-400-409

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. 22-55-40-619
- Pełnomocnik Dyrektora ds. rekrutacji

Komisja stypendialna
Skład komisji stypendialnej:
  • Pracownik administracji: mgr Elżbieta Wójcik

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich pok. 2007