7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kontakt

Gdzie jesteśmy?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02 - 089 Warszawa

(budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora - I piętro pok. 1105

e-mail: ucbs@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich - II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

e-mail: msos@uw.edu.pl                                     

fax: +48 (22) 826 85 99

Biblioteka - I piętro pok. 1104

 

Dyrekcja UCBS
p.o. Dyrektora: dr Mariola Zalewska
e-mail: zalewska@wz.uw.edu.pl

Dyżur: czwartek godz. 11:00-12:00, pok. 1105

Zastępca Dyrektora: dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
e-mail: B.LuczakW@uw.edu.pl
Dyżur:       pok. 1154

Nauczyciele akademiccy

dr Anna Batorczak, e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl      

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, e-mail: mrw@uw.edu.pl

Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS

mgr Joanna Chlebiej, tel. (22) 55 40 701

Sekretariat ds. studenckich

Godz. otwarcia - poniedziałek-wtorek: 10:00 - 14:00     środa: NIECZYNNE    czwartek-piątek: 10:00 - 14:00

mgr Magdalena Rybicka - pokój 2005, e-mail: mrybicka@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 033
- sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
- Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk zawodowych

mgr Paulina Borowy - pokój 2009, e-mail: p.borowy@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 035
- sprawy dotyczące toku studiów I stopnia

- Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS
- koordynator ds. mobilności

mgr Elżbieta Wójcik - pokój 2007, e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 034
- sprawy finansowe jednostki

- sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619
- sprawy związane z pracownią komputerową

- obsługa strony internetowej
- sprawy ankiet studenckich

- Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych

Biblioteka UCBS

Godz. otwarcia - poniedziałek, środa, czwartek, piątek 14:00-16:00     wtorek 12:00-16:00   

(poza godzinami pracy Biblioteki UCBS istnieje możliwość umówienia się indywidualnie – prośba o bezpośredni kontakt z Kustoszem lub Sekretariatem Dyrektora)

mgr Krzysztof Walczak - kustosz, e-mail: ka.walczak@uw.edu.pl / tel. 660 400 409

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik - pokój 2112, e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55 40 619
- Pełnomocnik Dyrektora ds. rekrutacji

Komisja stypendialna
Skład komisji stypendialnej:
  • Pracownik administracji: mgr Elżbieta Wójcik

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i sładania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich pok. 2007