7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Biblioteka

Biblioteka UCBS: niewielka, ale cenna!

Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem powstała w tym samym czasie co UCBS UW, ma więc już ponad 27 lat. W systemie bibliotecznym Uniwersytetu Warszawskiego to jedna z najmniejszych placówek bibliotecznych, ale za to z bardzo bogatym specjalistycznym księgozbiorem tematycznym dotyczącym szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju. Udział w projektach międzynarodowych oraz kontakty międzynarodowe utrzymywane przez UCBS i jego pracowników, zwłaszcza przez wieloletnią panią dyrektor dr Annę Kalinowską, przyczyniają się do tego, że obok bogatej literatury naukowej i popularno-naukowej wydawanej w języku polskim, biblioteka UCBS ma także bogaty księgozbiór zagraniczny, głównie w języku angielskim.

Według stanu z końca 2017 r. w zbiorach Biblioteki UCBS znajdowało się około 2 tys. tytułów książek. Ze względu na specyfikę wielu wydawnictw rozproszonych, przede wszystkim dotyczących edukacji ekologicznej (w tym prasy branżowej oraz wydawnictw nieskatalogowanych), rzeczywista wielkość księgozbioru Biblioteki UCBS przekracza grubo 2 tys. tytułów.

Zbiory Biblioteki UCBS gromadzone są w kilkunastu działach tematycznych, m. in.: ekologia, edukacja ekologiczna, ekonomia i zarządzanie środowiskiem, zanieczyszczenia i inżynieria środowiskowa, ochrona przyrody, medycyna i ochrona zdrowia, geologia, geografia, prawo i administracja, filozofia, socjologia, polityka, statystyka, problemy ogólne, słowniki i albumy.

W zbiorach specjalnych Biblioteki UCBS gromadzone są również prace dyplomowe: magisterskie i licencjackie oraz podyplomowe (wg. stanu na dzień 25.04.2018 – dokładnie 1000 prac!) obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Funkcjonowanie Biblioteki UCBS, udostępnianie zbiorów itp., odbywa się w zgodzie z Regulaminem Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Warszawskiego z 2018 r. oraz Kodeksem Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji przyjętym w 2005 r. przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Regulamin Biblioteki UCBS

Kodeks Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji

Klauzula o ochronie danych osobowych Biblioteki UCBS

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW 2018

 

Biblioteka UCBS znajduje się w budynku Wydziału Geologii UW na I piętrze w pok. 1104 (adres: ul. Żwirki i Wigury 93).

Godziny otwarcia Biblioteki UCBS:
poniedziałek 14:00-16:00
wtorek 12:00-16:00

środa, czwartek, piątek 14:00-16:00

(poza godzinami pracy Biblioteki UCBS istnieje możliwość umówienia się indywidualnie – prosimy o bezpośredni kontakt z Kustoszem lub Sekretariatem UCBS)

 

Kustoszem Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem jest pan mgr Krzysztof Walczak: e-mail: ka.walczak@uw.edu.pl / tel. 660 400 409.

 
 
Pozostałe biblioteki

Studenci UCBS mogą korzystać także z następujących bibliotek:

Zbiory Biblioteki obejmują szeroki zakres materiałów dotyczących m.in.: geografii Polski i świata, zagospodarowania przestrzennego, studiów regionalnych, turystyki, ochrony środowiska, oraz kartografii.
e-mail: geoglib@twarda.pan.pl
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Biblioteki Wydziałów współtworzących UCBS: oraz

Menu