7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Harmonogram sesji egzaminacyjnej


 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej 2017/2018

I ROK studiów I stopnia    

ANALIZA MATEMATYCZNA
 • I termin: 1 lutego 2019 godz. 8:30-10:30, s. 2070 WMIM
 • II termin: 6 marca 2019 godz. 12:00-14:00 s. 3160 WMIM
CHEMIA ORGANICZNA
 • I termin: 4 lutego 2019, godz. 8:15–9:45, sala 305 W. Chemii
 • II termin: 22 lutego 2019, godz. 8:15–9:45, Aula W. Chemii
CHEMIA OGÓLNA. ELEMENTY CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ
 • I termin: 28 stycznia 2019 godz. 10:00, Aula W. Chemii
 • II termin: 1 marca 2019 godz. 10:00, s. 256 W. Chemii
PODSTAWY FIZYKI I
 • I termin: 29 stycznia 2019 godz.  s.  W. Fizyki (egz. pisemny), 30 stycznia 2019 godz. s.  W. Fizyki (egz. ustny)
 • II termin: 
PODSTAWY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
 • I termin: 31 stycznia 2019 godz. 10:00-11:00, sala 3136 W. Geologii
 • II termin: 

II ROK studiów I stopnia

EKOLOGIA Z BIOGEOGRAFIĄ
 • I termin: 28 stycznia 2019 godz. 13:00, sala 4.32 CENT III
 • II termin: 
EKONOMIA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
 • I termin: 29 stycznia 2019 godz. 13:00-14:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin: 
GLEBOZNAWSTWO
 • I termin: 6 luty 2019 godz. 13:00, WGSR
 • II termin: 
HYDROGEOLOGIA Z HYDROGEOCHEMIĄ
 • I termin: 30 stycznia 2019 godz. 10:00-12:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin:
ZAGROŻENIA I OCHRONA ATMOSEFRY
 • I termin: 31 stycznia 2019 godz. 10:00-11:00, sala 3136 W. Geologii
 • II termin: 

III ROK studiów I stopnia

OCHRONA PRZYRODY
 • I termin: 22 stycznia 2019 godz. 16:30, sala 9B W. Biologii
 • II termin: -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin:
 • II termin: -

        I ROK studiów II stopnia         

EKONOMICZNE PROBLEMY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin: 29 stycznia 2019 godz. 13:00-14:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin:
EKOTOKSYKOLOGIA
 • I termin: 31 stycznia 2019 godz. 12:00, sala 2A W. Biologii
 • II termin:
WSTĘP DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • I termin: 25 stycznia 2019 godz. 12:00-13:30, sala 1147 W. Geologii
 • II termin:

 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej 2017/2018

I ROK studiów I stopnia

GEOLOGIA
 • I termin: 18 czerwca 2018 r. godz. 12:00 W. Geologii s. 1015
 • II termin: 4 września 2018 r. godz. 12:00 W. Geologii s. 1015
HYDROLOGIA                        
 • I termin:
 • II termin:
PODSTAWY FIZYKI II
 • I termin: 20 czerwca 2018 r. godz. 9:00-12:00 s. 1.40 W. Fizyki (egz. pisemny), 22 czerwca 2018 r. godz. 15:00-18:00 s. 2.22 W. Fizyki (egz. ustny)
 • II termin: 5 września 2018 r. godz. 15:00 s. 2.22 W. Fizyki (egz. pisemny), 6 września 2018 r. godz. 15:00 s. 2.22 W. Fizyki (egz. ustny)
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
 • I termin: 13 czerwca 2018 r. godz. 10:00-14:00
 • II termin: 12 września 2018 r. godz. 10:00-14:00 WMIM s. 3160
WSTĘP DO BIOLOGII 
 • I termin: 11 czerwca 2018 r. godz. 8:00 W. Biologii s. 103/B
 • II termin: 11 września 2018 r. godz. 9:00 W. Biologii s. 106/C

Zajęcia terenowe na Pobrzeżu - kolokwium: 15 czerwca 2018 r. godz. 12:00 W. Geologii s. 1015

II ROK studiów I stopnia

GIS     
 • I termin:
 • II termin: -  
OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
 • I termin:
 • II termin: 7 września 2018 r. godz. 10:00-12:00 W. Geologii s. 1138
PODSTAWY BIOCHEMII
 • I termin:
 • II termin: 10 września 2018 r. godz. 11:00 W. Biologii s. 113D
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA    
 • I termin:
 • II termin: -

III ROK studiów I stopnia

PRAWO MIĘDZYNARODOWE OCHRONY ŚRODOWISKA       
 • I termin:
 • II termin: 

Menu