7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Harmonogram sesji egzaminacyjnej


 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej 2019/2020

I ROK studiów I stopnia    

ANALIZA MATEMATYCZNA
 • I termin: 
 • II termin: 
CHEMIA ORGANICZNA
 • I termin: 30 stycznia 2020 r. godz. 8:00 – 9:45, Aula Wydziału Chemii
 • II termin: 4 marca 2020 r. godz. W. Chemii
CHEMIA OGÓLNA. ELEMENTY CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ
 • I termin: 28 stycznia 2020 r. godz. W. Chemii
 • II termin: 2 marca 2020 r. godz. W. Chemii
PODSTAWY FIZYKI I
 • I termin: 
 • II termin: 
PODSTAWY METEOROLOGII I KLIMATOLOGII
 • I termin: 
 • II termin: 

II ROK studiów I stopnia

EKOLOGIA Z BIOGEOGRAFIĄ
 • I termin: 28 stycznia 2019 godz. 13:00, sala 4.32 CENT III
 • II termin: -
EKONOMIA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH
 • I termin: 29 stycznia 2019 godz. 13:00-14:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin: 4 marca 2019 godz. 13:15, aula C WNE
GLEBOZNAWSTWO
 • I termin: 6 luty 2019 godz. 13:00, sala 029 WGSR
 • II termin: 20 luty 2019 godz. 13:00, sala 029 WGSR
HYDROGEOLOGIA Z HYDROGEOCHEMIĄ
 • I termin: 30 stycznia 2019 godz. 10:00-12:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin: 1 marca 2019 godz. 12:30-14:30, sala 2112 W. Geologii
ZAGROŻENIA I OCHRONA ATMOSEFRY
 • I termin: 31 stycznia 2019 godz. 10:00-11:00, sala 3136 W. Geologii
 • II termin: 4 marca 2019 godz. 10:30-11:30, sala 2112 W. Geologii

III ROK studiów I stopnia

OCENA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO
I termin: 17 stycznia 2019 godz. 10:00-11:00, sala 1147 W. Geologii

II termin:  luty 2019 godz. , sala 2112 W. Geologii

OCHRONA PRZYRODY
 • I termin: 22 stycznia 2019 godz. 16:30, sala 9B W. Biologii
 • II termin: -
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin:
 • II termin: -

        I ROK studiów II stopnia         

EKONOMICZNE PROBLEMY POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
 • I termin: 29 stycznia 2019 godz. 13:00-14:00, sala 1138 W. Geologii
 • II termin: 4 marca 2019 godz. 13:15, aula C WNE
EKOTOKSYKOLOGIA
 • I termin: 31 stycznia 2019 godz. 12:00, sala 2A W. Biologii
 • II termin:
WSTĘP DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
 • I termin: 25 stycznia 2019 godz. 12:00-13:30, sala 1147 W. Geologii
 • II termin:

 

Harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej 2018/2019

I ROK studiów I stopnia

GEOLOGIA
 • I termin: 17 czerwca godz. 12:00, W. Geologii sala
 • II termin: 24 czerwca, W. Geologii sala
HYDROLOGIA                        
 • I termin:
 • II termin:
PODSTAWY FIZYKI II
 • I termin: 19 czerwca 2019 r. (egz. pisemny) godz. 12:00-14:30, W. Fizyki sala BO
                    21 czerwca 2019 r. (egz. ustny) godz. 14:00-17:00, W. Fizyki sala 2.21
 • II termin: 2 września 2019 r. (egz. pisemny) godz. 12:00, W. Fizyki sala 2.22
                    3 września 2019 r. (egz. ustny) godz. 14:00, W. Fizyki sala 2.22
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA
 • I termin: 12 czerwca 2019 r. godz. 09:30-12:30, WMIM sala 2100
 • II termin: 10 września 2019 r. godz. 10:00-13:00, WMIM sala
WSTĘP DO BIOLOGII 
 • I termin: 13 czerwca 2019 r. godz. 12:15, W. Biologii sala 103B
 • II termin: 6 września 2019 r. godz. 10:00, W. Biologii sala 102B

Zajęcia terenowe na Pobrzeżu - zaliczenie: 10 czerwca godz. 12:00, W. Geologii sala 1015

Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej A - kolokwium poprawkowe: 4 września 2019 r. 
godz. 10:00, W. Chemii pokój 265 I piętro

II ROK studiów I stopnia

GIS     
 • I termin:
 • II termin: -  
OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
 • I termin: 14 czerwca 2019 r. godz. 12:00, W. Geologii
 • II termin: 13 września 2019 r. godz. 12:00, W. Geologii sala P043
PODSTAWY BIOCHEMII
 • I termin: 19 czerwca 2019 r. godz. 10:00, W. Biologii
 • II termin: 4 września 2019 r. godz. 11:00, W. Biologii sala 103B
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA    
 • I termin:
 • II termin: 9 września 2019 r. godz. 9:00, WGiSR sala 13

Hydrobiologia - zaliczenie poprawkowe: 6 września 2019 r. godz. 13:00, CNBCh

Monitoring środowiska - zaliczenie poprawkowe: 12 września 2019 r. godz. 10:00, W. Geologii sala 2112

III ROK studiów I stopnia

PRAWO MIĘDZYNARODOWE OCHRONY ŚRODOWISKA       
 • I termin:
 • II termin: 

I ROK studiów II stopnia

Strategia trwałego rozwoju - zaliczenie: 13 czerwca godz. 11:30, WNE sala A008

Menu