7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Plan zajęć

Plany zajęć w roku akademickim 2019/2020:

Plany zajęć mogą ulec zmianom do 30.09.2020 roku.

Studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska:

Studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska: Studia II stopnia na kierunku Sustainable Development:


Zajęcia w ramach kierunku studiów Sustainable Development organizowane są w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

 

Menu