7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Akty prawne

Zewnętrzne akty prawne:
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity ustawy z 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami) jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność uczelni wyższych w Polsce.

Wewnętrzne przepisy uniwersyteckie:
Wewnętrzne przepisy UCBS:

Menu