7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

O Samorządzie

Samorząd Studentów Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem stanowią wszyscy studenci jednostki. Podczas wyborów wybrali oni swoich przedstawicieli. Zadaniem naszym, czyli Zarządu Samorządu Studentów UCBS jest reprezentowanie studentów w stosunku do władz jednostki, we wszystkich sprawach dotyczących społeczności studenckiej. Staramy się nieść pomoc koleżeńską wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Współpracujemy z władzami jednostki w celu kontroli i poprawy jakości kształcenia oraz przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów. Braliśmy udział w pracach nad nowymi Zasadami Studiowania i Rekrutacji na UCBS oraz Regulaminem Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska.

Wspieramy działania zmierzające do wzrostu liczby osób studiujących na UCBS. Od kilku lat, wraz z przedstawicielami Koła Naukowego, pomagamy w promocji UCBS podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego – obsługujemy stoisko UCBS, przygotowujemy materiały promocyjne, informujemy maturzystów i zachęcamy do studiowania na naszej jednostce. Promujemy także nasz kierunek poprzez koszulki, smycze i ekologiczne torby z logo jednostki.

Zajmujemy się również organizacją życia kulturalnego i rozrywkowego. Staramy się urozmaicić życie studenckie i zintegrować studentów w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa. Organizujemy imprezy studenckie – Otrzęsiny, Połowinki, Imprezy Integracyjne i Świąteczne. Co roku odbywa także się obóz integracyjny.

Samorząd może być przygodą, wyzwaniem i miejscem, gdzie można zrealizować swoje pomysły, rozwinąć pasje, wykazać się inicjatywą, a jednocześnie zdobyć doświadczenie, którego nie zapewnią żadne zajęcia ani praktyki.

Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i sugestie. Cieszymy się z Waszego zainteresowania naszą pracą. Chętnie korzystamy z rad i pomocy. Serdecznie zapraszamy do współpracy!